PEACEMAKER
Łódź podwodna z 1886 roku  - Druga konstrukcja J.Tuck'a
Łódź podwodna PEACEMAKER o bezpaleniskowym (chemicznym) napędzie parowym.
J.H.L. Tuck's  submarine PEACEMAKER was powered by a chemical (i.e. fireless) boiler.

Amerykanin Josiah H.L. Tuck przeszedł do historii podmorskiej żeglugi jako twórca dwóch okrętów podwodnych
skonstruowanych w połowie lat 1880. Eksperymenty jego tak bardzo uszczupliły rodzinny majątek, że krewni podjęli próbę
ubezwłasnowolnienia go po pretekstem, iż stał się niepoczytalny. Realność spełnienia tej groźby była na tyle wielka, że Tuck
zrezygnował ze swojej pasji.

 Tuck zdążył przed interwencją rodziny skonstruować dwa okręty podwodne. Pierwszy powstał w roku 1884. Była to
jednostka o wyporności 20 ton i długości 9 metrów, napędzana silnikiem elektrycznym. Drugi okręt, noszący nazwę
PEACEMAKER, zbudowany został w latach 1885-86 i miał kadłub o długości 9,5 m przy 2,65 m szerokości i 1,8 m wysokości.
Obsługiwała go dwuosobowa załoga, zaś jej napęd stanowiła bezpaleniskowa maszyna parowa o mocy 15 KM, wykorzystująca
energię uwalniającą się z z chemicznych reakcji sody kaustycznej i wody (tzw. silnik Blaksley'a).  Zapas 1500 funtów sody
umożliwiał poruszanie się tego podwodnego pojazdu przez pięć godzin, z prędkością nawodną 6 i podwodną 5 węzłów.  
Uzbrojenie stanowiły dwie miny, które miały być podczepiane pod kadłub atakowanego okrętu i detonowane zdalnie za
pomocą kabla elektrycznego.

  Próby przeprowadzane w porcie nowojroskim wzbudzały ogromne zainteresowanie a  
PEACEMAKER na oczach widzów
zdołał przepłynąć pod dwama parowcami. Największym problemem okazały się trudności w utrzymaniu zanurzenia na
pożądanej głębokości.

  Na marginesie tej notki warto wspomnieć, że silnik parowy
bezpaleniskowy, korzystajacy z własności sody kaustycznej,
w latach 1880. był testowany także w innych pojazdach.
Fotografia obok przedstawia tramwaj, również z  roku 1886,
w którym zamontowano taki napęd. Równolegle pojawiły się
próby wykorzystania go w kolejnictwie do napędzania
lokomotyw.
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Zbiór pocztówek erotycznych z początków XX wieku.
Okręty podwodne