Torpedowce
-   Marynarka handlowa -   |||   -   STATKI  i  OKRĘTY       -         MARYNISTYKA       -      MORZE  i  WRAKI   -   |||   -  Marynarka wojenna   -
PRONZITIELNYJ  -  Пронзительный
Ex niemiecki torpedowiec T 196  -  Marynarka wojenna ZSRR

Tak prezentował się torpedowiec PRONZITIELNYJ, gdy jako T 196, gdy pływał pod banderą Kriegsmarine ...
 
---------W ramach powojennego podziału floty niemieckiej między aliantów, Związkowi Radzieckiemu przypadł m.in. stary
torpedowiec
T 196. Była to jednostka leciwa, zbudowana jeszcze przed I wojną światową, znana w Polsce głównie z
powodu udziału w kampanii wrześniowej i ataków na Westerplatte.

---------T 196 w lutym 1946 obsadzony został w Niemczech przez załogę radziecką i przeszedł do jednego z bałtyckich
portów radzieckich. W marynarce wojennej ZSRR służył we Flocie Bałtyckiej od 15 lutego 1946 jako  
PRONZITIELNYJ
(Пронзительный). Z dniem 30 kwietnia 1949 rozbrojono go, skreślono z listy floty i przeznaczono na złom.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Dane techniczne okrętu (wg rosyjskiego internetu): wyporność pełna - 875 ton; prędkość masymalna - 32,5 węzłów,
prędkość ekonomiczna - 19 węzłów; uzbrojenie 2 x105 mm, 2  x 20 mm; napęd - 2 x 9100 KM; zasięg - 1850 Mm przy 19
węzłach; wymiary - 73,99 x 7,77 x 3,2 m; załoga - 99 ludzi. Według źródeł niemieckich (m.in.
Weyers Taschenbuch der
Kriegsflotten
) w latach 1940 rzeczywista prędkość maksymalna okrętu wynosiła tylko 25 węzłów.
 
________________________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont