CENTAUR
Holownik portowy  - ex SAMBOR  -  ex ERNST  -  ex UNION  -  Zarząd Portu Gdynia
Polski holownik portowy CENTAUR. Fotografia wykonana w 1962 na kilka dni przed złomowaniem. Źródło: MORZE 1963.
---------Sojusznicza Rada Kontroli na podstawie decyzji 135. posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego z dnia 28 czerwca 1947
wydała decyzję o przekazaniu Polsce siedmiu statków b. Wolnego Miasta Gdańsk. Jednostki te nosiły nazwy:
ERNST, ERYK,
GERTA, JOHANNES WESTPHAL, META, RICHARD DAMME oraz TIGER (J.K. Sawicki 1988).  Pierwsza z wymienionych,
holownik portowy
ERNST, przemianowany został w Polsce na CENTAUR i podjął służbę dla Zarządu Portu Gdynia.
---------Trudno mi odtworzyć, jak i kiedy zorientowano się w Polsce,
że
CENTAUR to przedwojenny polski holownik SAMBOR, pracujący
od 1926 roku dla towarzystwa
"Żegluga Wisła-Bałtyk", później zaś
dla armatora gdańskiego. Nie ma o tym jeszcze informacji w notatce
na jego temat w miesięczniku MORZE z roku 1958.  Ze wzmianki
zamieszczonej w tym samym piśmie w 1963 roku wynika, że używany
był do holowania lichtug z węglem na trasie  Tczew - bałtyckie porty
skandynawskie.
Holownik CENTAUR -  Podstawowe dane techniczne
Pojemność:
209 (213 ?,216?) BRT, 14 NRT
Wymiary:
35,08 m x 6,54 m x 3,75 m
Napęd:
Jedna maszyna parowa 2-cylindrowa podwójnej
ekspansji (620? 540? KM); jedna śruba
Prędkość:
9  węzłów
Załoga:
7 ludzi
Zbudowany w 1892 roku w stoczni B. Wencke (Hamburg).
--------Jerzy Miciński (1996) tak pisał o tym holowniku:

--------"Holownik ten w 1940 r. został przejęty przez Kriegsmarine i służył w Emden do zadań specjalnych  (Sonderaufgaben);
jeszcze w tym samym roku zwrócono go armatorowi, tj. firmie
Sieg & Co.Uprowadzony na Zachód, znalazł się w 1945 r. w Kilonii.
Do Gdyni przybył
via Trelleborg 13 listopada 1947, holując inną pogdańską jednostkę - stary holownik ratowniczy RICHARD
DAMME
(zbudowany w 1888) r., późniejszy MAMUT w Polskim Ratownictwie Okrętowym). Przyprowadził ten zespół szyper
M. Wesołowski. Dawny
SAMBOR został nazwany CENTAUREM i wszedł od razu do służby w Wydziale Holowniczo-
Ratowniczym
"Żeglugi Polskiej", następnie był holownikiem portowym Zarządu Portu Gdynia. Z eksploatacji wycofano go w
[końcu, pm] 1962 r., po czym pocięto na złom".

Inne nazwy holownika z czasów służby pod banderą niemiecką lub gdańską: SIMSON i UNION.


                                                                    Zobacz także :  

-----------| Holownik ATLAS |  Holownik ATLAS II  | Holownik CENTAUR | Holownik HERKULES  |  Holownik KAPER  |
---------------------------------|  Holownik KRAKUS  |  Holownik SOKÓŁ   |  Holownik HMS BANDIT  |
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
 
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
HOLOWNIKI