EDGAR BONNET
Holownik ratowniczy - Kanał Sueski i wojna 1956 roku - Dag Hammarskjöld
EDGAR BONNET - w swoim czasie najsilniejszy holownik na świecie ...
EDGAR BONNET - a tug built by Smit & Zoon Scheepswerven, Kinderdijk, Holland, for the Suez Canal Authority, Port Said.
Launched: 18 June 1953. Displacement: 841 tons (1473 tons full).

---------Holenderskia stocznia Smit & Zoon Scheepswerven w Kinderdijk zbudowała w 1953 roku pod numerem stoczniowym 253 holownik ratowniczy o
nazwie
EDGAR BONNET na zamówienie Kompanii Kanała Sueskiego. Był to podówczas najsilniejszy holownik świata, przeznaczony do ściągania z mielizny
jednostek o wyporności do 50 000 ton, do walki z pożarami i innych operacji ratowniczych.

---------Charakterystyka holownika: wyporność - standard 841 ton, pełna 1473 ton; prędkość maksymalna - 15 węzłów; wymiary - 46,2 x 12 x 4,5 m; uciąg
na palu ok. 60 ton; napęd - 2 silniki MAN o mocy po 2 250 KM przy 190 obrotach na minutę, 2 śruby o średnicy 3,4 m i ustawnym skoku. Załoga - 38 ludzi.
5 grup generatorów dostarczających energię elektryczną, 4 pompy odwadniające o wydajności 100 i 60 m sześc. na minutę, pompa pożarowa o wydajności
150 m sześc. na godzinę. Głowny hol nylonowy o średnicy 22,8 mm i długości 155 m. Mozliwość holowania przez ciągnięcie, pchanie lub oboma sposobami
równocześnie.

--------Holownik był bardzo zwrotny. Promień cyrkulacji 100 m lub tylko 36 m przy całym biegu jednego silnika naprzód, a drugiego wstecz. Zastopowanie
z pełnego biegu naprzód w 46 sekund!

--------EDGAR BONNET  podczas wojny w 1956 roku w czasie został
opanowany przez Egipcjan i zatopiony na 76,2 km Kanału Sueskiego w celu
zablokowania go. Łącznie w tym celu użyto około 40 jednostek różnego typu.

--------Holownik podniesiono z dna po zakończeniu wojny, 27 marca 1957
roku. Akcja podnoszenia go nabrała ogromnego politycznego oddźwięku, tym
bardziej, że Egipt opóźniał operację, strasząc, że kadłub wyładowany jest
materiałami wybuchowymi. Wrak stał się szeroko znany pod nieformalną
nazwą Wraku Politycznego (ang.
Political Wreck). Podnoszenie go, które
umożliwiło odblokowanie Kanału Sueskiego, było relacjonowane przez setki
dziennikarzy jako historzcyne wzdaryenie i odbyło w obecności sekretarza
generalnego ONZ, którym był wówczas Dag Hammarskjöld.

-------Fotografia obok uchwyciła Daga Hammarskjölda podczas podnoszenia
holownika.
EDGAR BONNET w chwilę po podniesieniu z dna Kanału Sueskiego - 27 marca 1957 roku.
 
---------EDGAR BONNET po podniesieniu został wyremontowany przez Egipcjan i przemianowany na ANTAR w roku 1958. Dalsze jego losy są mi niestety
nieznane ...
Zobacz także inne holowniki :

|
ANGLIAN EARL | HMS BANDIT  | USS ATR.15 | USS ATR.76 |
|
ATLAS | ATLAS II  | CENTAUR  | HERKULES  |  KAPER  |   KRAKUS   | SOKÓŁ   |
 
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY  WOJENNE   -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
HOLOWNIKI
_______________________________________________
-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
Nie żałuj sobie! Obejrzyj kolekcję starych pocztówek erotycznych, z których większość ma ponad 100 lat !!!
 
Okręty wojenne, statki handlowe, wraki, żaglowce
 
Strona główna Facta Nautica