-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -
OKRĘTY PODWODNE
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
UC-1
Niemiecki podwodny stawiacz min - I wojna światowa
Podwodny stawiacz min UC-1. Rys. Ralf Swoboda w R. Lakowski (1987).
German submarine minelayer UC-1. By Ralf Swoboda in R. Lakowski(1987).
pięć pozostałych okrętów  tego typu (UC 11 - UC-15)
powstało w
A. G. Weser, Bremen.

UC-1 przeznaczony był do operowania na płytkich,
przybrzeżnych wodach przeciwnika, w miejscach raczej
niedostępnych lub trudno dostępnych dla okrętów
nawodnych. W odróżnieniu od niektórych innych jednostek
typu UC-I, jak np.
UC-5, miał zamontowany na pokładzie
karabin maszynowy. Cechował się także nieco mniejszym
zasięgiem nawodnym (750 Mm przy 5 węzłach), co wynika
z informacji podanych przez
Richarda Lakowskiego.

Wodowanie miało miejsce 25 kwietnia 1915 roku, zaś do
służby wszedł  5 lipca tegoż roku.
Podwodne stawiacze min typu 'UC I' - dane techniczne
wg
A.E. TARAS (2003)

Wyporność nawodna/podwodna: 168/183 tony
Prędkość nawodna/podwodna: 6,2/5,2 węzłów
Uzbrojenie: 12 min w 6 pionowych wyrzutniach
Napęd: silnik Diesla 90 KM, silnik elektryczny 175 KM
Zasięg nawodny: 780 Mm przy 5  węzłach
Zasięg podwodny: 50 Mm przy 4 węzłach
Głębokość maksymalnego zanurzenia: 50 m
Szybkość zanurzania 30-35 sekund
Wymiary: 34 x 3,2 x 3 m
Załoga: 14
UC-1 był małym okrętem podwodnym, który zapoczątkował serię 15 jednostek typu UC-1, będących podwodnymi
stawiaczami min. Zbudowała go, podobnie jak i okręty o numeracji od
UC-2 do UC-10, stocznia Vulkan w Hamburgu, zaś
Przez cały okres swojej służby UC-1 wchodził w skład flotylli Flandern. Przeprowadził łącznie 80 patroli. Na minach
postawionych przez niego zatonęło 36 statków (55 869 BRT), uszkodzenia odniosło 7 dalszych oraz zatonęło 5 niewielkich
okrętów wojennych. Spośród jego ofiar można wymienić:
HMT TUGELLA (233 tony, zatonął 26 czerwca 1916), HMS
WHOOPER
(302 tony, pomocniczy trałowiec, zatonął 30 czerwca 1916) i HMT TUBEROSE (67 ton, zatonął 31 sierpnia
1916) - wszystkie w okolicy Lovestoff.

W swój ostatni patrol U-Boot wypłynął 18 lipca 1917 roku.  Jego zadaniem było postawienie min na podejściach do Calais.
Los jego nieznany. Zaginął, a wraz nim zginęła cała załoga (dowódca
Oberleutnant zur See Christian MILDENSTEIN
i 16 ludzi). Istnieją dwie hipotezy tyczące przyczyn zatonięcia. Jedna mówi o wejściu na pole minowe 19 lipca, druga, że
okręt został zatopiony przez pięć samolotów brytyjskich 25 lipca.