Facebook Facta Nautica
Facta Nautica - Internetowy Magazyn Nautologiczny
   
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
                   
ROTOROWCE
            NIEMCY
Hosting by Aabaco Web Hosting
BUCKAU
"Doniosły wynalazek" w Tygodniku Illustrowanym
Piotr  Mierzejewski
-
Rotorowiec BUCKAU
Pierwszy rotorowiec, niemiecki BUCKAU (455 BRT), wszedł do eksploatacji w roku 1924.
-
_________________________________________
Rotorowiec BUCKAU
"Tygodnik Illustrowany" opatrzył tę fotografię następującym podpisem:
"Z konstrukcji statku BUCKAU poruszanego przez wiatr: Trójdzielny ster skonstruowany w ten sposób,
że statek może obrócić się wokół własnej osi na miejscu. Fot. John Graudenz".
-
   
---------Rotorowcami nazywamy jednostki pływające, napędzane rotorami Flettnera. Omawialiśmy je w FACTA NAUTICA
dwukrotnie w latach ubiegłych (linki na dole strony). Tym razem publikujemy tekst artykułu zatytułowanego "Doniosły
wynalazek", jaki ukazał się 22 listopada 1924 w wydawanym w Warszawie "Tygodniku Illustrowanym". Dołączamy do
tekstu skany obu ilustracji, jakie towarzyszyły mu w pierwotnym wydaniu.
--
Rotorowiec BUCKAU
"DONIOSŁY WYNALAZEK"

"Znany wynalazca, inżynier niemiecki, A. Flettner,
dokonał po długich próbach nowego doniosłego
wynalazku."

------"Wynalazek ten opiera się na doświadczeniach,
dokonanych w 1853 r. przez słynnego fizyka i chemika
niemieckiego, Magnusa."

------"Jeżeli wiatr uderza o stojący prostopadle walec,
to rozdziela się i obejmuje z jednakową siłą przednią i
tylną część jego. Jeżeli jednak nadamy walcowi ruch
obrotowy taki, że szybkość obrotu powierzchni jego
równa się, na przykład, szybkości wiatru, to znaczna
część linii wiatru omija przednią część walca, nie
napotykając na niej oporu pod postacią tarcia.
Natomiast tylna połowa walca, obracając się w
kierunku przeciwnym wiatrowi, wytwarza silne tarcie
pomiędzy powietrzem a walcem. W ten sposób
powstaje u przedniej połowy cylindra silne działanie
ssące, u tylnej zaś połowy - naciskowe, prące walec
naprzód."

------"Inżynier Flettner wpadł na myśl praktycznego
wyzyskania tego efektu. Opracował więc plany statku,
na którym zamiast masztów i żagli, umieścił dwa
prostopadłe walce, wysokości 20 metrów, a o średnicy
3 metry, mogące obracać się za pośrednictwem prądu
elektrycznego, z szybkością około 120 obrotów na
minutę."
"Tygodnik Illustrowany" opisał to zdjęcie słowami:
"Niezwykły wynalazek: statek BUCKAU
poruszany  przez siłę wiatru."
-
--------"Pierwszy statek, zaopatrzony w takie walce, noszący nazwę BUCKAU, a zbudowany w warsztatach
okrętowych firmy Kruppa w Kielu, odbył właśnie podróż próbną po morzu Bałtyckiem, z świetnym wynikiem."

--------"Okazało się, że przy dobrym wietrze aerodynamiczny ten statek płynie szybciej, niż jakikolwiek
statek parowy lub motorowy."
                   
FACTA NAUTICA o statkach rotorowych:
-
- BARBARA - eksperymentalny statek marynarki wojennej Niemiec -
-
Rotorowce. Pierwszy amerykański rotorowiec, drugi na świecie -
-
-
Opublikowano 7 lutego 2018 roku