Facebook Facta Nautica
Facta Nautica - Internetowy Magazyn Nautologiczny
   
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
                   
NISZCZYCIELE
            POLSKA
Hosting by Aabaco Web Hosting
ORP BŁYSKAWICA  i  ORP GROM
Wzmianka w tygodniku "The Bystander" w roku 1939
Piotr  Mierzejewski
-
Marynarka Wojenna
Polish destroyers ORP BŁYSKAWICA i ORP GROM.
Polskie niszczyciele ORP BŁYSKAWICA i ORP GROM jesienią 1939 roku w brytyjskim porcie.
Źródło: "The Bystander".
-
__
----------Przedstawiona powyżej fotografia jest dobrze znana miłośnikom spraw wojennomorskich, głównie za sprawą
opracowań Jerzego Pertka, a zwłaszcza jego książki "Wielkie dni małej floty". Po raz pierwszy opublikował ją jednak
popularny brytyjski tygodnik  "
The Bystander" w numerze z dnia 6 grudnia 1939 roku.
-
----------"The Bystander" zamieścił artykuł Douglasa Reeda
(1895-1976), znanego dziennikarza i pisarza, zatytułowany
"Sanity Fare". Autor analizował sytuację polityczną w
Europie, wytworzoną po upływie pierwszych trzech miesięcy
II wojny światowej. Swoje rozważania uzupełnił czterema
fotografiami, z których jedna przedstawiała nasze
niszczyciele,
BŁYSKAWICĘ i GROMA. Podpisał  ją
następująco:

----------"Thunder and lightning: the are the newest
pictures of the Grom (thunder) and Blyskawica
(lightning), Polish sister warships of the light cruisers
class now serving in home waters with the British
Fleet. Built in 1936, in a Cowes yard, they were
designed for the calmer waters of the tideless Baltic,
have been strenghtened for our stormy seas. They
each mount seven 4.7-inch guns, six torpedo tubes."

-----------Zwraca uwagę fakt, że Douglas Reed potraktował
nasze okręty jako lekkie krążowniki. W owym czasie nie był
on jedynym, który tak czynił. W samym tekście brak jednak
jakichkolwiek odniesień do Marynarki Wojennej lub Polskich
Sił Zbrojnych._____________________________________

Po lewej: Skan całej strony tygodnika "The Bystander" ze
zdjęciem polskich niszczycieli.

U dołu: Początek arytykułu pióra Douglasa Reeda.


-
 
Opublikowano 9 lutego 2018 roku