OKRĘTY PODWODNE
Sztandary szkolne. Sztandary OSP.
Sztandary OSP. Sztandary szkolne.
Sztandary.
Sztandary, sztandary ...
Sztandary  - techniki tradycyjne.
STATKI i OKRĘTY
Facta Nautica: marynarka handlowa morze statki okrÍty wraki marynarka wojenna
|||  -    MARYNARKA HANDLOWA   -   MORZE   -   STATKI   -   OKRĘTY   -   WRAKI   -   MARYNARKA WOJENNA     -  |||
           
Patrolowce
           
FINLANDIA
Hosting by Yahoo Web Hosting
VMV 11  czyli  Vartiomoottorivene 11
-  Kuter patrolowy fińskiej straży granicznej -  II wojna światowa -
Piotr Mierzejewski
     
     
Fiński kuter patrolowy VMV 11 stanowi obecnie cenny eksponat muzeum Vellamo w Kotka (Finlandia).
                   
-------Przemyt alkoholu drogą morską stał się w latach trzydziestych XX wieku poważnym problemem państw nadbałtyckich. W celu przeciwdziałania temu
procederowi czyniono wysiłki na rzecz wzmocniena kontroli ruchu statków w rejonach przybrzeżnych. Przepisy prawne były surowe, gdyż uchwyconym
przemytnikom groziła nie tylko utrata ładunku, lecz także konfiskata statku, wysokie grzywny i więzienie.
                   
------Nic więc dziwnego, że do szmuglowania alkoholu z reguły
używano jednostek szybkich i niewielkich, których załoga
dysponowała ręczną bronią palną. Do walki z nimi kierowano
zazwyczaj niewielkie kutry straży granicznych, chociaż od tej
reguły zdarzały się wyjątki. Dość humorystycznie wyglądała
walka z kontrabandą prowadzona w pewnym momencie przez
Litwę. Wyznaczono bowiem do tego dość duży i powolny okręt

PREZIDENTAS SMETONA
, którego obecność już z daleka
zdradzały ogromne kłęby czarnego dymu, dając przemytnikom
czas na ucieczkę. Niemniej jednak i on odnosił sukcesy.

-------Szczególnie kłopotliwe okazało się zwalczanie przemytu
alkoholu dla Finlandii. W kraju tym istniało już wtedy wielkie
zapotrzebowanie na mocne i tanie napitki, zaś długie
szkierowe wybrzeże z tysiącami wysepek i zatoczek
sprzyjało przerzutom nielegalnych ładunków. W ramach walki z
kontrabandą parlament fiński na początku lat trzydziestych
zadecydował o zbudowaniu całej flotylli uzbrojonych kutrów
motorowych o kadłubach drewnianych. Jednostkom tym
nadawano oznaczenia alfanumeryczne rozpoczynające się od
liter VMV, będących skrótem słowa 'vartiomoottorivene'.
Jeden z takich kutrów -
VMV 11 - pokazany jest tutaj na
fotografiach.

------VMV 11, jednostka z serii VMV 8 - VMV 17, zbudowany
został w fińskiej stoczni w Turku w roku 1935. Przy
wyporności 30,7 ton i wymiarach 25,6 x 4, 4 x 1 m osiągał
prędkość 23,8 węzłów. Napęd jego stanowiły dwa silniki
spalinowe, główny o mocy 520 KM i pomocniczy o mocy 170
KM, poruszające dwie śruby napędowe. Uzbrojeniem było
szybkostrzelne działko kalibru 20 mm umieszczone na
dziobie.

------VMV 11 razem ze swoimi bliźniakami wziął udział w obu
wojnach ze Związkiem Radzieckim (1939/40 i 1941/44).
Kuter patrolowy VMV 11 po wejściu do służby w roku 1935.
Fotografia propagandowa, kliknij ją, aby powiększyć.
 
--------W latach 1939-1941 wchodził w skład Flotylli Kutrów Torpedowych, zaś od 1942 należał do 2. Flotylli Patrolowców. Podczas działań wojennych VMV
11
wykorzystywano głównie do eskortowania przybrzeżnych konwojów i poszukiwania radzieckich okrętów podwodnych, próbujących przerwać się
niemiecko-fińskie zapory na wodach Zatoki Fińskiej. W
związku z tym jego uzbrojenie zwiększono o karabin maszynowy, bomby głębinowe i fumator.

-------8 sierpnia 1941 wziął udział w nieudanym ataku na konwój radziecki płynący z bazy w Hanko do Kronsztadtu i odniósł wtedy uszkodzenia od
nieprzyjacielskiego ostrzału. 23 maja 1943 w rejonie Seivasto w towarzystwie bliźniaczych
VMV 8, VMV 9, VMV 10 i VMV 17 stoczył nierozstrzygniętą
walkę z radzieckimi ścigaczami okrętów podwodnych
MO-207 i MO-303. 8 lipca 1942 roku odniósł duży sukces zestrzeliwując nad Zatoką Fińską
radziecki samolot bombowy Pe-2.
Podczas bombardowania z 6 na 7 lutego 1944 r. jego kadłub odniósł uszkodzenia spowodowane odłamkami bomb. Po raz
kolejny został uszkodzony i poniósł straty w ludziach 4 lipca tego samego raku w trakcie walk o wyspę Teikari w zatoce Viipuri.

-------Po wycofaniu się Finlandii z wojny w roku 1944 VMV 11 pozostał w służbie. Jako jednostka fińskiej morskiej straży pożarnej wykazywany był w
spisach flot do lat sześćdziesiątych. Obecnie pełni rolę eksponatu w muzeum w Kotce.
 
Tak jeszcze w roku 2007 prezentował się kadłub patrolowca VMV 11. Autor fotografii nieznany.
 
 
              Opublikowano 28 stycznia 2014 r.
Piotr Mierzejewski
       
       
               
Facta Nautica: marynarka handlowa morze statki okrÍty wraki marynarka wojenna
Graptolites and pterobranchs.
Pin-up girls i morze.
               
sztandary szkolne sztandary osp
sztandary
               
               
[ Yahoo! ] options
SZTANDARY
na zamówienie
Sztandary OSP
i nie tylko
Wraki Bałtyku
Baltic Quest. Wracktauchen.
Wyprawy nurkowe
 
SS NINA
i działa 305 mm
MV GARM
LOUHI
Stawiacz min
YRJÖ
Stawiacz min
IMANTA
Trałowiec
VALAMON LUOSTARI
Statek klasztorny
zatopiony przez radzieckie
lotnictwo