STATKI   i   OKRĘTY  |||  -     Radzieckie okręty podwodne II wojny światowej     -  |||      MORZE   i   WRAKI
SZCZ-302  czyli  OKUN' (SHCH-302)
okręt podwodny typu Szczuka
___________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
2005-2007
Okręty podwodne
Radziecki okręt podwodny SZCZ-302 (OKUN'}. Źródło: E.A. Kovalev, 2006.
The Soviet submarine SHCH-302 (SHCH Class, Series X). Source: E.A. Kovalev, 1973.
SZCZ-302 czyli OKUN' należał do typu SZCZUKA   (Щука, seria III). Budowę okrętu zlecono Zakładowi Nr 189
(Bałtijskij Zawod) w Leningradzie (numer zamówienia 200). Położenie stępki miało miejsce 5 lutego 1930 roku,
zaś wodowanie nastąpiło 6 listopada 1931. 14 października 1933 wszedł w skład radzieckiej Floty Bałtyckiej.

SZCZ-302 wziął udział, jak wynika ze współczesnych opracowań rosyjskich, w działaniach wojennych  przeciw
Finlandii w latach 1939-1940. Jeśli nawet tak było, to sądzę, że udział ten ograniczył sie do jednego patrolu,
który nie dał żadnych efektów.  Po zakończeniu wojny wszedł w skład Samodzielnego Szkolnego Dywizjonu
Okrętów Podwodnych bazującego w Oranienbaum.

Wybuch wojny z Niemcami, 22 czerwca 1941 roku, zastał okręt w Kronsztadzie, gdzie przechodził remont.
Okrętem dowodził wtedy kapitan-lejtenant Piotr Nikiticz Dragienow.

W sierpniu 1941 dowództwo okrętu objął kapitan-lejtenant Wadim Dmitriewicz Nieczkin.

13 września 1941 przeszedł jako pierwszy okręt Floty Bałtyckiej bezprzewodową demagnetyzację.

22 września 1941 okręt w czasie bombardowania Kronsztadtu odniósł poważne uszkodzenia sztywnego kadłuba,
które na długo pozbawiły go możliwości pływania. Remont trwał kilka miesięcy.

Latem 1942 roku
SZCZ-302 gotów był do działań bojowych, w związku z czym zapadła decyzja o włączeniu go do
tzw. 3 eszelonu okrętów podwodnych, kierowanych do walki na niemieckich szlakach komunikacyjnych.

10 października  
SZCZ-302, pozostający nadal pod dowództwem W.D. Nieczkina, wyszedł z bazy w swój
pierwszy patrol bojowy i słuch o nim zaginął. Istnieją domniemania, iż mógł wpaść na minę 12 października na
północny-zachód od wyspy Suur-Pakri, albo po odniesieniu tam poważnych uszkodzeń padł ofiarą samolotu fińskiego
dwa dni później.
Okręty podwodne typu SZCZUKA (Щука) na stronach Facta Nautica:

SZCZ-128 (Szczuka) | SZCZ-203 (Kambała) | SZCZ-302 ( Okun') | SZCZ-303 (Jersz)
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE